Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh (02/09/2017)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)
THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Lễ
************

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)
Nghỉ Lễ
Từ ngày Thứ sáu 01/09/2017 đến Thứ ba 05/09/2017
Ngày Thứ tư 06/09/2017 Trung tâm làm việc bình thường   
                                                                                          
   
GIÁM ĐỐC
Dương Phương Hạnh

Nguồn tin: Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)