TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED) THÔNG BÁO TUYỂN SINH

I. CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM

Đối tượng: Trẻ khiếm thính từ 2 tuổi - 5 tuổi
Chương trình học: Cái bài học luyện nghe-nói, giáo tiếp, trị liệu hành vi, …
Thời gian học: 2 buổi/tuần; 3 buổi/tuần; hoặc 5 buổi/tuần (1 tiếng/buổi)
Thời gian Tuyển sinh: Thường xuyên

II. CHƯƠNG TRÌNH LỚP MỘT DỰ BỊ (CHUẨN BỊ HỌC HÒA NHẬP)
Đối tượng: Trẻ khiếm thính từ 5 tuổi - 8 tuổi
Chương trình học: Chương trình lớp 1 theo SGK, kỹ năng học hòa nhập, Kỹ năng tương tác giữa Cô – trò, và với bạn học; kỹ năng đọc tín hiệu môi, …
Thời gian học: 8g00 - 16g00 hoặc 8g00 - 11g00 hoặc 14g00 - 16g00
Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên


III. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HÒA NHẬP

Đồi tượng: Học sinh đang học hòa nhập từ cấp 1 - cấp 3
Chương trình học: Củng cố bài học trên lớp cho học sinh; phát triển tư duy, đọc tín hiệu môi, ...
Thời gian học: 8g00 - 11g00 hoặc 14g00 - 16g00 hoặc 16g - 18g
Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT
Đối tượng: Trẻ điếc/Nghe điếc trưởng thành
Chương trình học: Học sinh/học viên được xếp lớp sau khi qua các bước đánh giá năng lực nghe-nói, năng lực hiểu biết, trải nghiệm sống, …
Thời gian học: 8g00 - 16g00 hoặc 8g00 - 11g00 hoặc 14g00 - 16g00
Thời gian tuyển sinh: Thường xuyên

V. CHƯƠNG TÌNH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU
Đối tượng: Người nghe bình thường (phụ huynh, giáo viên, nhân viên Công tác xã hội, nhân viên các cơ sở y tế, sinh viên, người quan tâm, …)
Chương trình học: Gồm 10 bài học cơ bản về ngôn ngữ ký hiệu
Thời gian học: Theo lịch khai giảng
Thời gian tuyển sinh: Mỗi hai tháng

VI. CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC TÍN HIỆU MÔI
Đối tượng: Người khiếm thính và người nghe bình thường
Chương trình học: Khái niệm về đọc tín hiệu môi, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến việc đọc tín hiệu môi, các bài tập thực hành, …
Thời gian học: Theo lịch khai giảng
Thời gian tuyển sinh: Hàng tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED)
96/14A Duy Tân, Phường 15, Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại: 84-28 6683 7494
Email: info@trungtamkhiemthinh.org
Website: www.trungtamkhiemthinh.orgwww.ced.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/CED.Thegioikhiemthinh/


Tác giả bài viết: CED

Nguồn tin: trungtamkhiemthinh.org