CED báo cáo kết quả tặng máy trợ thính tháng 8/2017 (Please scroll for English version below)

Tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) tiếp tục trao tặng máy trợ thính cho trẻ khiếm thính gia đình nghèo. Chúng tôi đã trao 20 máy trợ thính cụ thể như sau:

Tỉnh Vĩnh Phúc, 9 trẻ khiếm thính, tặng 10 máy

1. Phùng Bích Loan
2. Phùng Thanh Huyền
3. Trần Việt Hưng
4. Nguyễn Thiên Bảo
5. Nguyễn Thị Hoa
6. Lê Xuân Hậu
7. Trần Ngọc Linh
8. Trương Thùy Dương
9. Nguyễn Thiện Hùng


Caritas Hà Nội đề nghị, 5 trẻ khiếm thính, tặng 6 máy

10. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
11. Vũ Hoàng Hải
12. Mai Thị Phương Uyên
13. Hà Bảo Trân
14. Vũ Trọng Quang
 

15. Đỗ Thanh Tùng, Đồng Nai, tặng 2 máy
16. Nguyễn Quang Bảo; Đà Nẵng, tặng 2 máy

Cám ơn Công ty Quang Đức, Caritas Hà Nội, Hội bảo trợ trẻ em nghèo và trẻ mồ côi Vĩnh Phúc đã giới thiệu trẻ khiếm thính có hoàn cảnh khó khăn cho CED
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Report on Hearing Aids Fund for the poor children with hearing loss of CED.

We are very happy to inform our hearing aids fund for the poor children with hearing loss in August. We presented 20 hearing aids children as below:

10 hearing aids for 9 children with hearing loss in Vinh Phuc Province.

1. Phung Bich Loan
2. Phung Thanh Huyen
3. Tran Viet Hung
4. Nguyen Thien Bao
5. NguuyenThi Hoa
6. Le Xuan Hau
7. Tran Ngoc Linh
8. Truong Thuy Duong
9.Nguyen Thien Hung


6 hearing aid for 5 children with hearing loss suggested by Caritas Ha Noi.

10. Nguyen Quynh Anh
11. Vũ Hoang Hai
12. Mai Thi Phuong Uyen
13. Hà Bao Tran
14. Vu Trong Quang


15. 2 hearing aids for Do Thanh Tung in Dong Nai.
16. 
2 hearing aids for Nguyen Quang Bao in Da Nang.
Thank Quang Duc Hearing Services Co, Caritas Ha Noi, Association for Protecting the poor and orphan children in Vinh Phuc.


Dương Phương Hạnh

Director of CED

Tác giả bài viết: Dương Phương Hạnh-Director of CED

Nguồn tin: Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)