CED báo cáo kết quả tặng máy trợ thính tháng 12/2017 (Please scroll for English version below)

Trong tháng 12/2017, Quỹ máy trợ thính của CED đã tặng máy 02 máy cho hai trường hợp:
Trong tháng 12/2017, Quỹ máy trợ thính của CED đã tặng máy 02 máy cho hai trường hợp:
1.     Lý Hoàng Minh, ấp Tân Thuận, xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, 01 máy mới

2.     Nguyễn Huỳnh Đắt, đường Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, 01 máy cũ.

Thay mặt các em, Trung tâm CED trân trọng cảm ơn Trung tâm Hear and Say, German Lion Foundation và Công ty TNHH Dịch vụ Trợ thính Quang Đức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Report on Hearing Aids Fund for the poor children with hearing loss of CED.
 
In December 2017, CED’s hearing aids fund presented five new hearing aids to two children:
1.     Lý Hoàng Minh, Tan Thuan Hamlet, Tan Thanh Commune, Long Ho District, Vinh Long Province, 01 new hearing aids.
2.     Nguyen Huynh Dat, Truog Son Street, Bac Hai Resident, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh city,  01 old hearing aid.
On behalf of the children, we thank the Hear and Say Center, the German Lion Foundation and Quang Đuc Hearing Service Company for all kind supports.

Tác giả bài viết: CED

Nguồn tin: trungtamkhiemthinh.org