CED báo cáo kết quả tặng máy trợ thính tháng 11/2017 (Please scroll for English version below)

Trong tháng 11 này CED tặng 5 máy trợ thính cho em Nguyễn Quỳnh Anh, Hà Nội Đoàn Công Triết, Đà Nẵng và Nguyễn Hoàng Nam Phương, TP.HCM.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Report on Hearing Aids Fund for the poor children with hearing loss of CED.
In November CED has donated 5 hearing aids to school-aged children such as Nguyễn Quỳnh Anh in Hanoi, Doan Cong Triet in Da Nang and Nguyen Hoang Nam Phuong in Ho Chi Minh City

Tác giả bài viết: CED

Nguồn tin: trungtamkhiemthinh.org