game bigone dầu gội đen tóc| son xăm | máy tạo oxy| http://thietbiytehanoi.vn/hoi-suc/may-tao-oxy|

 

Tin hoạt động CED tháng 12/2017 (Please scroll for English version below)

Đăng lúc: Thứ ba - 02/01/2018 20:08 - Người đăng bài viết: trungtamced
Ngày 02/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) đã tổ chức cho 20 giáo viên, phụ huynh và học sinh của CED tham gia Chương trình Ngày Người khuyết tật Quốc tế do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức ở Suối Tiên.

Ngày 09/12/2017, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) đã tập huấn kỹ năng “Đọc tín hiệu môi” cho 20 giáo viên và phụ huynh trẻ khiếm thính tại Trường Nuôi dạy Trẻ Khiếm Thính Nhân Chính, Hà Nội. Chương trình bao gồm các nội dung: khái niệm về đọc tín hiệu môi, các thuật ngữ, những yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến việc đọc tín hiệu môi, và các phương pháp thực hành.

Cũng trong ngày, Bà Dương Phương Hạnh có buổi làm việc với Bà Đặng Thị Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Nhân Chính. Hai bên cùng trao đổi về các vấn đề liên quan tới hỗ trợ trẻ khiếm thính trong học tập và hướng nghiệp: những hoạt động CED có thể thực hiện tại Hà Nội và những hoạt động Trường cần phát huy/tổ chức trong năm 2018. Dự tính, CED và Trường Nhân Chính sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong năm 2018.

Ngày 10 – 15/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham gia chương trình tập huấn về “Hội thảo kỹ thuật về việc giám sát Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) phù hợp với Công ước Liên hiệp quốc về Quyền của Người khuyết tật” do Liên minh Khuyết tật Quốc tế (International Disability Alliance) tổ chức và tài trợ. Chương trình có sự hợp tác từ Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) như là tổ chức đối tác địa phương.

Ngày 20/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tổ chức cho 11 học viên của CED đọc sách tại Thư viên Khoa học Tổng hợp Tp.HCM. Được biết, đây là một truong những buổi học / sinh hoạt ngoại khóa của chương trình chuyên biệt dành chọ học viên theo học tại CED. Việc đọc sách thư viện sẽ được tiến hành 1 lần trong tháng.

Ngày 18 – 21/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) hướng dẫn kỹ năng đọc tín hiệu môi (chủ yếu thực hành) cho một nhân viên y tế đến từ Thái Bình. Học viên là một trong những ca mất thính lực muộn điển hình không nghe cả âm thanh tiếng động và đã đăng ký học 4 ngày tại CED. Với những bài tập thực hành liên quan tới các tình huống thực tế, Học viên có thể nghe qua đọc tín hiệu môi khá nhanh.

Ngày 18/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) có buổi trao đổi với một nghiên cứu sinh từ Úc về việc làm cho người điếc, những thuận lợi và khó khăn, các giải pháp có thể, …

Ngày 19/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) có buổi trao đổi với nhóm ENS – đội Kinh doanh vì cộng đồng trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), tiền thân là ĐộiSIFE/ENACTUS – về chương trình hội thảo “Kinh doanh vì cộng đồng” mà nhóm mới Bà Dương Phương Hạnh làm diễn giả. ENS hướng tới phát triển các dự án nâng cao chất lượng xã hội và là môi trường tốt cho những sinh viên muốn áp dụng kiến thức về kinh tế vào cuộc sống thực.

Ngày 20/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) có buổi trao đổi với nhóm Big Kids – sinh viên trường Đại học Ngoại Thương về chương trình tình nguyện của nhóm tại CED trong năm 2018.

Ngày 21/12/2017 Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham gia hội thảo “Tiếp cận giáo dục cho sinh viên khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển tổ chức.

Chiều cùng ngày, Bà Dương Phương Hạnh tham gia ghi hình phỏng vấn từ nhóm học sinh lớp 11 chuyên toán, Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai. Được biết, các em đang làm đề tài về các vấn đề xã hội nhóm quan tâm do nhà trường tổ chức.


Ngày 28/12/2017, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tham gia Chương trình Lượng giá thực tập do Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ngày 29/12/2017, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) tiếp đón đại diện Công ty Samsung Việt Nam và thảo luận về chương trình talkshow với chủ đề về “Công Nghệ hỗ trợ việc học tập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật” tại Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp vào ngày 12/1/2018.

Trong tháng 12 này CED tặng 2 máy trợ thính cho em Lý Hoàng Minh, Vĩnh Long và Chú Nguyễn Huỳnh Đắt, TP.HCM.Chú Đắt tuổi cao, không gia đình, chạy xe kiếm sống, hoàn cảnh rất khó khăn nên CED hỗ trợ cho chú trước 1 máy, để chú có thể tự làm nuôi sống bản thân.


........................................................................................................................
The Center for Research and Education of The Deaf and Hard Of Hearing (CED)

On Dec 2nd, 2017, The Center for Research and Education of The Deaf and Hard Of Hearing (CED) organized for its 20 teachers, parents and students to participate in the International Disability Day hosted by Department for Labour, Invalids and Social Affair of HCMC in Suoi Tien.

On Dec 9th, 2017,  Ms Duong Phuong Hanh – CED Director trained “Lip Reading Skills” for 20 teachers and parents of hearing loss children at Nhan Chinh Special School for the Deaf in Hanoi. The program covered followings contents: concept of lip reading, terminologies, related and affected factors for lip reading, and practical methods.

On the same day, Ms Duong Phuong Hanh had a meeting with Mrs Dang Thi Nguyet – the Principal of Nhan Chinh Special School for the Deaf. Both discussed matters relating with supporting hearing loss children on studying and occupation: activities that CED may conduct at Nhan Chinh School and those actions the school may develop or organize in 2018. Tentatively CED and Nhan Chinh School will sign a Memorandum of Understanding (MOU) in 2018.

On Dec 10th – 15th , 2017, Ms Duog Phuong Hanh – CED Director attended a training program for “Technical Workshop for monitoring Sustainable Development Goals – SDGs”  in line with Convention onthe Rights of People with Disabilities” organized and financially aided by International Disability Alliance. The program was cooperated by Vietnam Federal on Disability as a local partner organization.

On Dec 20th, 2017 The Center for Research and Education of The Deaf and Hard Of Hearing (CED) organized for its 11 students to visit General Science Library of HCMC. As known this has been one of extra activities / courses of the special program dedicated for CED students. Reading books at Library will be scheduled once a month.

On Dec 18th – 21st, 2017,  Ms Duong Phuong Hanh – CED Director taught lip reading skills (practically) for a medical official from Thai Binh province. The trainee who is a typical late-deafened person that cannot hear sounds of noise, suggested for 4-day course at CED. With practical lessons relating to realistic situations, the student may hear by lip reading quite effective.

On Dec 18th, 2017,  Ms Duong Phuong Hanh – CED Director had a discussion meeting with PhD candidate from Australia about occupation for deaf persons, advantages and difficulties, possible solutions ….

On Dec 19th, 2017,  Ms Duong Phuong Hanh – CED Director had a discussion meeting with ENS Group – Business Group for Community of Student Association of Economy – Law University (National University of HCMC) previously SIFE/ENACTUS Group – about the workshop program “Business for Community” at which the Group invited Ms Duong Phuong Hanh as a speaker. ENS aims to develop projects that enhance social quality and provide good environment with students who want to apply economic knowledge into realistic life.

On Dec 20th, 2017,  Ms Duong Phuong Hanh – CED Director had a discussion meeting with Big Kids Group – students of Foreign Trade University about its volunteer program at CED in 2018

On Dec 21st, 2017, Ms Duong Phuong Hanh – CED Director participated in the workshop “Accessing education for students with disabilities” organized by Research and Development Center on Disabilities.
 
On the same afternoon, Ms Duong Phuong Hanh participated in an interview by 11 grade students of math dedication from Nguyen Thi Minh Khai High School. As known they have been working on a project of social matters organized by the school board.

On Dec 28th, 2017, Ms Duong Phuong Hanh – CED Director participated in Internship Evaluation Program organized by Social Work Faculty, University of Social Sciences and Humanities, National University of Hochiminh City.
 
On December 29th, 2017, Ms. Duong Phuong Hanh – CED Director welcomed the representatives of Samsung Vietnam and discussed on talkshow “Technology of Supporting learning and improving the quality of life for people with disabilities” at the General Sciences Library on January 12th 2018.

In December CED donated 2 hearing aids to Ly Hoang Minh in Vinh Long province and Mr. Nguyen Huynh Dat in HCMC. Mr Dat is aged with no family and lives by motor bike riding service. He has very hard living conditions so that CED supported him with 1 hearing aid in advance to help him make his own living.
Tác giả bài viết: Bản tin CED
Nguồn tin: Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)
 

Giới thiệu về CED

  Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính. CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình...

Thăm dò ý kiến

Người Khiếm thính (người Điếc, người Nghe kém, người mới bị mất thính lực) giao tiếp bằng cách nào?

Ngôn ngữ ký hiệu

Viết ra giấy

Nhìn khẩu hình miệng

Dùng cử chỉ điệu bộ

Tất cả các phương án trên

Thêm phương án khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 61
  • Khách viếng thăm: 46
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 3666
  • Tháng hiện tại: 94646
  • Tổng lượt truy cập: 6975034

Trang liên kết

International federation of hard of hearing people
Asia Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened
Europe for all hard of hearing citizens
International federation of hard of hearing young people
Công ty trợ thính Quang Đức