game bigone dầu gội đen tóc| son xăm | máy tạo oxy| http://thietbiytehanoi.vn/hoi-suc/may-tao-oxy|

 

Tin hoạt động CED tháng 10/2016 (Please scroll for English version below)

Đăng lúc: Thứ ba - 01/11/2016 05:11 - Người đăng bài viết: trungtamced
Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)
 
Ngày 05/10/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED cùng với Bà Trần Thị Ngời – Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 1 và nhóm múa của trường tiếp đón đại diện Lãnh Sự Quán Mỹ và Ông Michael Blanco – Giám đốc dự án Múa ba lê của Brooklyn Academy of Music (BAM). Chuyến viếng thăm của Ông Michael với mục đích tìm hiểu về hoạt động múa của người khiếm thính tại TP.HCM cũng như mời tham gia hợp tác với chương trình múa, dự kiến biểu diễn vào tháng 2/2017 tại TP.HCM.
    
Ngày 11 – 14/10/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED được mời là nhân viên nguồn của chương trình tập huấn về Quyền của người khuyết tật cho đại diện các trường học, giáo viên, nhân viên nhà nước, luật sư, những người làm chính sách ... Chương trình do Ủy ban Liên minh Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) tổ chức.
    
Ngày 19/10/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED được mời làm khách mời cho chương trình “Điều ước thứ bảy” nói về nỗ lực biến ước mơ thành sự thật của cha mẹ một em khiếm thính do Đài truyền hình VTV3 thực hiện.
    
Ngày 25/10/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED được mời chia sẻ về ý nghĩa, phương pháp và kỹ năng đọc tín hiệu môi cho 90 giáo viên, phụ huynh và học sinh khiếm thính tại Trường Khuyết tật Đồng Tháp. Được biết, chương trình là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng sống qua sử dụng máy tính và truy cập internet cho cộng đồng tại Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, dưới sự tài trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates.
    
Cũng trong ngày này, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) tặng 4 máy trợ thính đã qua sử dụng cho 3 học sinh khiếm thính của trường.
    
Ngày 30/10/2016, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) tổ chức hội thảo “Đường vào Đại học cho học sinh khiếm thính (điếc)”. Việt Nam có khoảng 2,5 triệu người khiếm thính (Số liệu của Tổng cục điều tra dân số và nhà ở 2009), bao gồm người điếc, nghe kém và người bị mất thính lực muộn. Người điếc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và học trường chuyên biệt tới bậc trung học cơ sở. Do không có trường trung học phổ thông chuyên biệt, người điếc gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục bậc cao. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giúp các bên liên quan có cái nhìn rộng hơn về giáo dục hòa nhập, đồng thời giúp phụ huynh có hướng hỗ trợ con em khiếm thính có nhu cầu tiếp cận giáo dục bậc cao.
    
Tin CED

The Center for Research and Education of The Deaf and Hard Of Hearing (CED)
 
    
On October 5th, 2015  Ms Duong Phuong Hanh - CED Director and Ms Tran Thi Ngoi - Principal of the Hope 1 School for the Deaf and the school’s dancing team have received Representatives of USA General Consulate and Mr. Michael Blanco - Ballet Project Director of Brooklyn Academy of Music (BAM). Mr. Michael ‘s visit was to explore about dancing activities of hard of hearing people in Ho Chi Minh City as well as to call for cooperation on dancing programs tentatively to be performed in February 2017 in Ho Chi Minh City.
    
On October 11-14th, 2016  Ms Duong Phuong Hanh - CED Director was invited to become a resource person of the training programme on the Rights of persons with disabilities which was offered for the representatives of schools, teachers, governmental officers, lawyers, policy makers. The program was organized by ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR.
    
On October 19th, 2016 Ms Duong Phuong Hanh - CED Director was invited as a guest for the show “The Seventh Wish”  talking about efforts making a dream come true from the parents who have a daughter with hearing loss that was accomplished by VTV3 Television Channel.
    
On October 25th, 2016  Ms Duong Phuong Hanh - CED Director was invited to share about sense, methodology and skills for lipreading to 90 teachers, parents and hearing loss students at Dong Thap Special School for the Deaf. As known, the program was a part of the project “Upgrading living quality with using computer and internet connection for communities in Vietnam” that was organized by Ministry of Information and Communication in cooperation with Ministry of Culture, Sport and Tourism under financial sponsor of Bill & Melinda Gates Foundation.
    
On this day, The Center for Research and Education of the Deaf and Hard Of Hearing (CED)  donated 4 used hearing aids to 3 deaf students studying at the Dong Thap Special School for the Deaf.
    
On October 30th, 2016 The Center for Research and Education of the Deaf and Hard Of Hearing (CED) organized the workshop “Ways to the universities for students with hearing loss”.  In Vietnam there are around 2.5 million hearing loss people (Data from the General Census of Population and Housing in 2009), including deaf, hard of hearing and deafened. Deaf people communicate by sign language and may study at special school up to secondary high school level. Due to in-availability of special high school, deaf people face with difficulties to obtain high education. The workshop is to share information, experience that help the concerned individuals and organization widening their vision for inclusive education as well as help parents the ways to support their children with hearing loss to approach high education.
    
CED News


Nguồn tin: Tin CED

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về CED

  Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính. CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình...

Thăm dò ý kiến

Người Khiếm thính (người Điếc, người Nghe kém, người mới bị mất thính lực) giao tiếp bằng cách nào?

Ngôn ngữ ký hiệu

Viết ra giấy

Nhìn khẩu hình miệng

Dùng cử chỉ điệu bộ

Tất cả các phương án trên

Thêm phương án khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 5582
  • Tháng hiện tại: 126392
  • Tổng lượt truy cập: 5468693

Trang liên kết

International federation of hard of hearing people
Asia Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened
Europe for all hard of hearing citizens
International federation of hard of hearing young people
Công ty trợ thính Quang Đức