game bigone dầu gội đen tóc| son xăm | máy tạo oxy| http://thietbiytehanoi.vn/hoi-suc/may-tao-oxy|

 

Kế hoạch xây dựng báo cáo giám sát việc thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền của người khuyết tật tại Việt Nam (Please scroll for English version below)

Đăng lúc: Thứ tư - 30/03/2016 03:01 - Người đăng bài viết: trungtamced
Kế hoạch xây dựng báo cáo giám sát việc thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền của người khuyết tật tại Việt Nam

Ms. Duong Phuong Hanh
Founder and Executive Director of Center for
Research and Education of the Deaf and Hard of Hearing (CED)
President of Asia Pacific Federation of Hard of Hearing People (APFHD)
General Secretary of International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH)
 
Tôi may mắn được mời tham dự đóng góp ý kiến cho việc xúc tiến tiến trình giám sát và báo việc thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền của người khuyết tật do Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật (LHH) tổ chức ngày 16/03/2016 Khách sạn Thể Thao, Số 15 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân. TP. Hà Nội. Tham dự hội thảo có NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai – Chủ tịch LHH; Ông Nguyễn Huy Ban – Phó Chủ tịch LHH;  Ông Đặng Văn Thanh – Quyền Tổng thư ký LHH. Đại diện nhà tài trợ CBM Việt Nam Ông Trương Đức Tùng. Khách mời Ông Somchai Rungsilp, Thái Lan; Ông Abner, Philippines và  Bà Caitlin, Hoa Kỳ. Buổi hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại điện lãnh đạo các tổ chức của và vì người khuyết tật tại Việt Nam.

Công ước Quốc tế về Quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 13/12/2006. Việt Nam đã ký tham gia Công ước vào ngày 22/10/2007 và đã được Quốc hội phê duyệt vào ngày 28/11/2014. Sau khi CRPD được thông qua, các nước được yêu cầu gửi báo cáo đến Liên Hiệu Quốc (LHQ) về Quyền của người khuyết tật. Các nước được yêu cầu thành lập/phân công các cơ quan với nhiệm vụ giám sát việc thực thi Công ước. Ở Việt Nam là Ủy Ban Quốc gia về Người khuyết tật (UB NKT).

Song song đó, các nước cũng phải thành lập một cơ chế giám sát độc lập do UB NKT điều phối với sự tham gia đầy đủ của các tổ chức, các hội người khuyết tật (NKT), các tổ chức xã hội dân sự.

Hội thảo được tổ chức với mục đích phổ biến về tiến trình báo cáo giám sát cũng như thống nhất: cách thức, công cụ và miền vùng/người tham gia tiến trình giám sát và báo cáo. Việc giám sát và báo cáo là quan trọng, giúp cải tiến liên tục quá trình thực thi quyền của người khuyết tật.

Có hai bản báo cáo về giám sát: báo cáo quốc gia và báo cáo của các tổ chức cuả người khuyết tật. Tiền trình báo cáo giám sát thực hiện theo cho chu trình:

Thông qua CRPD à Thực thi/giám sát à Báo cáo hai năm 2/2017 à Thực thi/giám sát và báo cáo năm năm 2022, 2027 …

Việc thực hiện Quyền giáo dục thông qua các tiêu chí đánh giá sau:

1.      Các trường hòa nhập, chuyên biệt có dịch vụ hỗ trợ không?
2.      Các trường hòa nhập, chuyên biệt có tiếp cận cho người khuyết tật không?
3.      Trẻ, học sinh, sinh viên và người học có bị phân biệt đối xử không?
4.      Trẻ, học sinh, sinh viên và người học có được đối xử bình đẳng không?

Qua hội thảo, một số các ý chính được thống nhất như sau:

1.      Nhóm các quyền trong Công ước thành các nhóm quyền như:

-         Quyền cơ bản:

ü  Điều 5 – Bình đẳng và không phân biệt đối xử,
ü  Điều 10 – Quyền sống,
ü  Điều 11 – Tình huống nguy hiểm và tình trạng khẩn cấp nhân đạo,
ü  Điều 31 – Thống kê và thu thập dữ liệu,
ü  Điều 10 – Hợp tác Quốc tế,
ü  Điều 10 – Thi hành và giám sát cấp quốc gia,

-         Quyền tiếp cận
-         Quyền sống độc lập
-         Quyền về Y tế và chăm sóc sức khỏe
-         Quyền Giáo dục và Việc làm
-         Quyền tham gia vào các hoạt động xã hội
 
2.      Hình thức lấy thông tin báo cáo

Hội thảo, họp, email, skype …
 
3.      Công cụ lấy thông tin báo cáo

Bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến, email …
 
4.      Đại diện lãnh đạo khuyết tật tham gia lấy thông tin báo cáo

Các hội hoặc Câu lạc bộ (CLB) người khuyết tật sẽ là nơi thu thập thông tin. Nơi nào chưa có các hội/nhóm/CLB sẽ được thay thế bằng Sở Lao động Thương binh, Xã hội; Hội Bảo trợ; Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ v.v…

Các chuyên viên khuyết tật thuộc các hội/nhóm/ CLB được phân chia theo vùng miền: Bắc, Trung, Nam. Trong từng vùng miền, các chuyên viên lại được xếp theo chuyên môn đang công tác,  ví dụ: Bà Đặng Huỳnh Mai và Bà Dương Phương Hạnh phụ trách về Giáo dục ở khu vực phía nam.

5.      Nâng cao năng lực thu thập thông tin, giám sát và viết báo cáo

-         Thành lập nhóm nồng cốt
-         Tập huấn cho nhóm nồng cốt biết cách thu thập thông tin
-         Tập huấn cho nhóm nồng cốt cách giám sát, viết báo cáo
 
6.      Các vấn đề quan tâm

-         Chuyên viên cần cân nhắc vấn đề không quá cảm tính.
-         Thông tin thu thập được cho là đáng tin cậy qua phân tích nguyên nhân.
-         Báo cáo từ các hội/nhóm/CLB từng dạng tật, sao đó tổng hợp thành bản báo cáo chung cho khu vực. LHH sẽ là cơ quan tổng hợp các báo cáo khu vực thành một báo cáo chung.
 
Kết luận

Hội thảo cho thấy Nhà nước, mà đại diện là LHH, đã có sự quan tâm đến NKT qua thúc đẩy thực thi, giám sát Công ước, góp phần thay đổi vị thế và cuộc sống của người khuyết tật Việt Nam, trong đó Giáo dục là vấn đề trọng yếu.

Việc thực hiện giám sát và báo cáo là một tiến trình trước mắt, chắc chắc có nhiều khó khăn cần được thông suốt, theo chiều dọc lẫn chiều ngang, về thông tin, về hỗ trợ và đặc biệt về kinh phí thực hiện. Mong rằng, không chỉ người khuyết tật mong muốn quá trình thực thi Công ước được đẩy mạnh mà các cơ quan công lập, ngoài công lập, các đoàn thể … cũng chung tay đưa mong muốn này thành hiện thực./.
 

Action Plan for developing Monitoring Report for Implementation of the Conventions On the Rights of Persons with Disabilities in Vietnam

Ms. Duong Phuong Hanh
Founder and Executive Director of Center for
Research and Education of the Deaf and Hard of Hearing (CED)
President of Asia Pacific Federation of Hard of Hearing People (APFHD)
General Secretary of International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH)
 
I felt lucky to be invited to contribute ideas for proceeding process of monitoring and reporting implementation of United Nations’ Conventions on the Rights of Persons with Disabilities held by Vietnam Federation on Disability (VFD) on Mar 16th, 2016 at Sport Hotel, 15 Le Văn Thiêm, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City. Attending the Conference with People Teacher. Dr. Dang Huynh Mai – President of VFD; Mr. Nguyen Huy Ban - Vice President of VFD; Mr. Dang Van Thanh - Acting General Secretary of LHH. Mr. Truong Duc Tung was the representative of Vietnam CBM Financial Sponsor. Guests were Mr. Somchai Runsilp from the Thailand; Mr. Abner from Philippines and Mrs. Caitlin from USA. Over 100 participants, who are representatives and leaders from organizations of and for Disabled People in Vietnam, attended this workshop.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD were passed by General Assembly of United Nations on 13/12/2006. Vietnam had signed and confirmed its participation to the Convention on 22/10/2007 and this was approved by Vietnamese Parliament on 28/11/2014. After CRPD were passed, country participants were requested to submit their reports to The United Nations for Rights of Persons with Disabilities. Each country member was required to establish and assign its organizations in charge of monitoring implementation of Conventions. In Vietnam this organization is presently National Committee for Persons with Disabilities (UB NKT).
In addition, country participants must establish an independent monitoring mechanism coordinated by National Committee for Persons with Disabilities with entire participation of all organizations, associations of persons with disabilities, civil and social organizations.

The workshop was organized to publish about reporting process of monitoring as well as aligning on methods, tools and regions / people who will be participating in monitoring process and reporting. Monitoring and reporting are important that help to improve continuously implementation process of rights of persons with disabilities.

There are two reports of monitoring: the country report and report of organizations of people with disabilities. Process of monitoring reports was accomplished in following steps:

Passed CRPD -> Implementing / monitoring -> Two year reporting 2/2017 -> Implementing / monitoring -> Five year reporting  2022, 2027 ….

Assessment criteria for implementing Education Right:

1.      Are there supportive services at Rehabilitation or Specialized Schools?
2.      Do Rehabilitation or Specialized Schools approach People with Disabilities?
3.      Are children, students, pupils discriminated?
4.      Are children, students, pupils equally treated?

Through the workshop, some main ideas were aligned as below:

1. Rights of Convention were grouped as followings:

-  Basic rights:

ü  Article 5 - Equality and Non-discrimination
ü  Article 10 - Right to life
ü  Article 11 - Dangerous circumstance and humanitarian emergency
ü  Article 31 - Statistics and data collection
ü  Article 10 - International cooperation
ü  Article 10 - Implementation and country leveled monitoring

-  Right for access
-  Right for independent living
-  Right for medical and health care
-  Right for Education and Job
-  Right for participating in social activities
 
1.      Data collection for report

Workshop, meetings, email, skype…
 
2.      Tools for data collection information

Questionnaire, face-to-face interview or online interview, email…
 
3.      Representative of Disabled Leaders participating in data collection

Associations or Clubs of Disabled Persons will be places of information collection. Social, Invalids and Labor Department; Support Associations, Women Association; Red Cross Association will be replacements for where Clubs / Associations for Disabled Persons are not available..
Specialists of Disabled Persons Associations / Clubs are grouped in regions : North, Central, South. In each region, specialists are classified by their expertise for example: Mrs Dang Huynh Mai and Mrs Duong Phuong Hanh are in charged of Education in South region.

-         Enhancing capability to collect data monitor, the process and write report To establish key groups.
-         To train key groups on how to collect information.
-         To train key groups on how to monitor and write reports
-         To train key group
 
4.      Concerned issues

Specialists needs to consider problems without personal emotion
Data are considered as reliable by analyzing root causes.

Reports from associations / clubs / groups by types of disability then being integrated into report for region. LHH will integrate all regional reports into general report
Conclusion

Workshop showed that Government, whose representative is VFD, were quite interested in Persons with Disabilities by pushing implementation and monitoring Conventions, making change to circumstance and life of Vietnamese Disabled People at which education is a critical matter.

Monitoring and reporting will be a foremost process with much difficulty requiring smooth coordination definitely, in both horizontal and vertical organizations, about information, support and especially about implementation budget. Hoping that, not only disabled persons wish the Convention to be implemented strongly but also state-owned organizations as well as non-state-owned organizations… are also giving hands together for actualization of this wish./.
 
 

Nguồn tin: Tin CED

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về CED

  Trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính. CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình...

Thăm dò ý kiến

Người Khiếm thính (người Điếc, người Nghe kém, người mới bị mất thính lực) giao tiếp bằng cách nào?

Ngôn ngữ ký hiệu

Viết ra giấy

Nhìn khẩu hình miệng

Dùng cử chỉ điệu bộ

Tất cả các phương án trên

Thêm phương án khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 54
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 8827
  • Tháng hiện tại: 102899
  • Tổng lượt truy cập: 6983287

Trang liên kết

International federation of hard of hearing people
Asia Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened
Europe for all hard of hearing citizens
International federation of hard of hearing young people
Công ty trợ thính Quang Đức